Frövi/Rockhammar

Frövi/Rockhammar, Sweden

I Frövi/Rockhammar produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett centrum med expertishjälp inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport.

  • Produktionskapacitet: 450 kton/år
  • Antal anställda: 630 (ca)
  • Produkter: Vätskekartong, förpackningskartong
Senast uppdaterad: 2015-01-27