Virkesaffärer med BillerudKorsnäs

Olika markägare har olika önskemål för hur affären med oss ska gå till. En del vill avverka skogen själv medan andra vill att vi ska ta hand om allting som rör avverkningen. För att kunna anpassa våra affärer till våra leverantörers önskemål erbjuder vi därför tre olika försäljningsformer.

Leveransrotköp
I denna affärsform ansvarar köparen för avverkning och borttransport av virket. I en variant kan du som säljare välja att prisräkna virket efter att det är inmätt vid industri eller sågverk. Du får då en intäkt grundad på gällande pris per sortiment vid mätningen. I en annan variant gäller ett i förväg fastlagt rotnetto, pris per kubikmeter. Hur bra detta är för dig som skogsägare och säljare beror på hur marknadspriset ändrar sig efter att kontraktet är skrivet. Volymen fastställs även i detta fall efter inmätning.

Rotpost
Vid denna affärsform ansvarar du som skogsägare för att träden mäts i förväg och att en s k stämplingslängd görs av en oberoende konsult. Utifrån denna information om träden lämnar köparen ett fast pris i form av en totalsumma, där både avverkningskostnad och virkesvärde är inräknat. Det är köparen som ansvarar för avverkning och transport. Som säljare vet du vad du får i handen för den skog du låter avverka, men inte volym, kvalitet eller egentligt slutvärde.

Leveransvirke
Denna affärsform innebär att du som säljare får betalt för virket levererat vid bilväg. Det är alltså du som ansvarar för avverkning och skotning, medan köparen ansvarar för transporten till industrin. Det kan ändå vara värt att rusta sin väg före avverkning, då det finns pengar att tjäna på tillgängligheten för lastbilarna. Du bör alltid ta kontakt med köparen innan du börjar avverka, så du vet att det blir affär och får veta hur virket ska apteras.

 

Senast uppdaterad: 2012-09-24