Skogscertifiering

Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar sociala hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Då kan vi hjälpa dig att bli FSC® och PEFC-certifierad skogsägare!

 

Idag är intresset i vårt samhälle stort för miljö, natur och klimat och då är det förstås även fokus på svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri.

Att kunna erbjuda miljömärkta produkter ökar Svenska skogsägares och skogsindustrins konkurrensfördel gentemot andra producenter och gentemot andra konkurrerande material, som exempelvis plast och metall. Kanske blir certifieringen i framtiden inte endast en fördel utan rentav ett krav för att få leverera vissa produkter och vissa råvarusortiment? BillerudKorsnäs betalar en extra premie för certifierat virke.

Kunder som köper BillerudKorsnäs papper och kartong vill försäkra sig om att råvaran i produkterna kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Det trovärdigaste sättet att förmedla budskapet är genom att certifiera sin skog. Därför vill vi på BillerudKorsnäs öka andelen FSC och PEFC-certifierat virke in till våra industrier.

Läs mer om hur BillerudKorsnäs certifiering går till

 

Ett certifierat skogsbruk producerar certifierad råvara som i slutändan blir miljömärkta konsumentprodukter.

Senast uppdaterad: 2014-10-01