Kambium

BillerudKorsnäs Skogs egen tidning går ut till virkesleverantörer i hela mellansverige och i Norrbotten. Vi skriver om aktuella frågor som händer inom skogsbruket i allmänhet och inom BillerudKorsnäs i synnerhet. Vi skriver även faktaartiklar om skogsbruksåtgärder och hur du som skogsägare kan fortsätta utveckla ditt ägande.

2017

Nr 1-17
Kambium 1 17
 
Lokala brev  

 

2016

Nr 3-16 Nr 4-16 
Kambium 3 16  Kambium 4 16
Lokala brev  Lokala brev


Nr 1-16  Nr 2-16
Framsida Kambium
Lokala brev  Lokala brev

 

2015

Nr 3-15  Nr 4-15
Kambium 3 15 Kambium 4 15
 Lokala brev
 Lokala brev

 


Nr 1-15  Nr 2-15
 Kambium 1_15  Kambium 2 15
Lokala brev  Lokala brev

 

 

 

 

Tidigare tidningsutgåvor

Senast uppdaterad: 2015-03-23