Import

Vi strävar efter att försörja våra fabriker med lokal råvara. Säsongsvariationer, väderlek och andra begränsningar innebär att vi trots vår strävan måste importera en del av den råvara våra fabriker behöver.
 
Framförallt sker råvaruimport av björk men även mindre volymer sågverksflis och barrved importeras. Den största delen av vår import kommer från Baltikum. Vi importerar även från Ryssland och Skottland. All råvaruimport sker via BillerudKorsnäs Skog centralt där vi ställer samma krav på ursprungscertifiering och härkomst av virket som det virke vi hanterar i Sverige.
 
För att kvalitetssäkra hela råvarukedjan har BillerudKorsnäs dotterbolag i alla de baltiska länderna (Estland, Lettland, Litauen) som lokalt företräder BillerudKorsnäs intressen. Detta innefattar bland annat uppföljning av avtal med virkesleverantörer, terminalverksamhet och även kvalitetsuppföljningar vad gäller ursprung och certifikat såväl som virkesadministration förknippat med den inköpta råvaran. Personalen utgörs av lokal personal med skoglig och ekonomisk utbildningsbakgrund.
 
Alla våra transporter sker med isklassade fartyg från  både svenska rederier och rederier från Tyskland och Holland. Kravet är att fartygen är av  hög kvalitet, vilket bland annat innebär att de utnyttjar den senaste tekniken och belastar miljön så lite som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.
 
Har ni frågor gällande vår importverksamhet är ni välkomna att kontakta Carl-Gustaf Carlgren, Importchef, eller bolagen direkt i respektive land.

BillerudKorsnäs Latvia SIA

BillerudKorsnäs Latvia SIA

BillerudKorsnäs Estonia OÜ

BillerudKorsnäs Estonia OÜ

BillerudKorsnäs Lithuania UAB

BillerudKorsnäs Lithuania UAB

SIA Freja

SIA Freja

Senast uppdaterad: 2016-05-04