Synpunkter

BillerudKorsnäs välkomnar synpunkter! Om du har synpunkter eller klagomål på hur BillerudKorsnäs sköter sitt skogsbruk eller om du har någon annan fundering är du välkommen att kontakta oss! Vänd dig i första hand till Caroline Rothpfeffer, Miljöchef:

caroline.rothpfeffer@billerudkorsnas.com

 

Du kan också vända dig till det Regionkontor som ligger närmast dig:

Region Norrbotten

Regionchef Martin Jonsson

Tel: 0923-664 35

E-post: martin.jonsson@billerudkorsnas.com

 

Region Uppland-Gästrike

Regionchef Tomas Blom

Tel: 070-2683306

E-post: tomas.blom@billerudkorsnas.com

 

Region Dala-Hälsinge

Regionchef Fredrik Eriksson

Tel: 0280-13508

E-post: fredrik.eriksson@billerudkorsnas.com 

 

Region Syd

Regionchef Johan Karlhager

Tel: 073-838 10 75

E-post: johan.karlhager@billerudkorsnas.com

 

Eller till någon med övergripande ansvar:

Skog Sverigechef Göran Andersson (skogsskötsel, planering, skogsbruksåtgärder, vilt/jakt)

Tel: 026-15 12 09

E-post: goran.ke.andersson@billerudkorsnas.com

 

Miljöchef Caroline Rothpfeffer (miljöfrågor, naturvårdsarbete, certifiering, virkets spårbarhet (Chain of custody), arbetsmiljö) 

Tel: 026-15 12 36

E-post: caroline.rothpfeffer@billerudkorsnas.com

 

Johan Sakari, Virkeschef (virkeshandel, transporter)

Tel: 026-15 18 08

E-post: johan.sakari@billerudkorsnas.com

 

Synpunkter på hur BillerudKorsnäs uppfyller skogsbruksstandarden samt Chain of custody eller på hur en revision har utförts

Om du av någon anledning inte tycker att vi uppfyller certifieringarnas krav och inte tycker att du får ett svar som du förväntar dig från oss, kan du vända dig till det företag som certifierat oss och vår revisor:

 

Andreas Renöfält, SGS Sweden AB

Tel: 0933 103 40

E-post: andreas.renofalt@sgs.com

 

Certifierarnas uppgift är att se till så att certifierade skogsägare följer FSC:s regler.

 

Är du fortfarande missnöjd med de svar du får angående en FSC-certifiering kan du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet: 

accreditation@fsc.org

 

Skogscertifiering

Har du synpunkter på eller funderingar om skogscertifieringarna FSC och PEFC kan deras respektive kansli ge dig vägledning

https://se.fsc.org/se-se/klagoml

 http://www.pefc.se/

Senast uppdaterad: 2013-02-11