Skärblacka

Ända sedan 1970 har våra produktionsanläggningar stadigt minskat sina utsläpp, och i dag kommer ungefär 95 procent av energin för uppvärmning och intern elproduktion från biobränslen. Vi strävar ständigt efter att minimera miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

Skärblacka, Sverige

Utvecklar och tillverkar allt från starkt, poröst säckpapper till fluting och vitt maskinglättat kraftpapper med utmärkta tryckegenskaper.

  • Produktionskapacitet: 400 000 ton/år
  • Antal anställda: 640 (ca)
  • Produkter: kraftpapper, säckpapper (brunt), wellråvaror, avsalumassa
Senast uppdaterad: 2015-01-27