Vår strategi framåt

BillerudKorsnäs strategiska plattform i kombination med strategiska mål är ett kraftfullt verktyg för bolagets framtida utveckling och framgång.


Plattformen har fyra nivåer, och varje nivå ger svaret på en fråga (varför, vad, hur och vem?)

VARFÖR?

Varför finns BillerudKorsnäs? Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Den är vägledande för allt vi gör.

VAD?

Vad vill vi uppnå? Vårt konkreta långsiktiga mål är lönsam tillväxt, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla missionen.

HUR?

Hur ska det långsiktiga målet nås? Lönsam tillväxt ska nås med hjälp av vår strategi, indelad i fyra kategorier med uttalade ambitioner:

  • Position – Expandera geografiskt och i värdekedjan. BillerudKorsnäs ska expandera sin position geografiskt för att fortsätta etableringen på tillväxtmarknader och framåt i värdekedjan genom att exempelvis utveckla förpackningslösningar direkt mot varumärkesägare.
  • Innovation – Förbättra företagets ledande position. Bolaget satsar stort på innovation för att vässa erbjudanden, öka kundnyttan och befästa positionen på marknaden.
  • Hållbarhet – Driv hållbarheten i hela värdekedjan. BillerudKorsnäs ser en stark koppling mellan lönsam tillväxt och en hållbar affär. Ambitionen är att hela värdekedjan ska drivas hållbart för att öka kundvärdet, minska negativ påverkan och maximera vårt positiva bidrag till en hållbar framtid.
  • Effektivitet – Förbättra kontinuerligt. Strategiska investeringar och ständiga förbättringar i struktur och effektivitet ger en tillverkning med processeffektivitet i världsklass.

VEM? 

Vem ska driva processerna? Det är medarbetarna som driver förändringsarbetet. För att engagera och få med alla medarbetare behövs en tydlig värdegrund, ett kommunikativt ledarskap och en attraktiv arbetsplats..

Senast uppdaterad: 2015-03-31