Produkter och marknad

Packaging Paper*

*Packaging Paper inkluderar avsalumassa som svarar för ca 15 procent i försäljningsvolym.

Kraftpapper (17% av försäljningsvolymen)
 

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Konverterare och tillverkare av förpackningar till livsmedelsindustrin
– cirka 3/5 av volymen

Förpackningar för: 

 •  Mjöl, socker, gryn m m
 •  Bärkassar
 •  Flexibla förpackningar
 • Formbara förpackningar
 • Medicinska förpackningar
 • Skyddspapper för stål

Konverterare och tillverkare av industriella applikationer
– cirka 2/5 av volymen

Snabbväxande ekonomierna i exempelvis Asien och Afrika driver efterfrågan på förpackad mat. Traditionella öppna marknader ersätts i allt större utsträckning med stora detaljhandelskedjor där förpackningens pris och hållbarhet är av stor betydelse. Den globala förpackningsmarknaden för mat förväntas växa med över 40% fram till 2024.

GLOBALT MARKNADSVÄRDE FÖR MATFÖRPACKNINGAR

Marknaden för matförpackningar har växt med ca 3% per år sedan 2008. Tillväxten fram till 2024 beräknas vara ca 3,5% per år, högst i Mellanöstern, Afrika och Asien.

Läs mer här.

Ledande tillverkare av starka och högkvalitativa kraftpapper av nyfiber i Europa.

Största konkurrenter:
Främsta konkurrensen kommer från
förpackningslösningar i plast.

Andra stora tillverkare:
Mondi och flera av Europas specialpapperstillverkare.

Säckpapper (11% av försäljningsvolymen)
 

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Konverterare och säcktillverkare som levererar till producenter av pulverformade material som

Förpackningar för:

 • Byggmaterial
 • Industrimineraler
 • Kemikalier
 • Livsmedel
 • Djurfoder

Cementindustrin med egen säckproduktion och integrerade fyllningsprocesser

Cirka 2/3 av säckpappersförsäljningen går till byggmaterial, industrimineraler och kemikalier

Huvuddelen av BillerudKorsnäs vita säckpapper säljs i Europa medan cirka 3/4 av brunt säck papper säljs till tillväxtregioner utanför Europa, främst Nordafrika och Sydostasien

I länder där bulkdistribution av cement inte är möjlig förpackas byggmaterial i säckar av antingen papper eller plast. Ökat byggande i tillväxtländer är den främsta drivkraften för ökad efterfrågan på säckpapper. Cementproducenternas effektivitetskrav och snabbare fyllningsprocess gör att papperssäckar, med sina porösa egenskaper, utgör ett hållbart alternativ.

ÅRLIG UPPSKATTAD TILLVÄXT I EFTERFRÅGAN PÅ CEMENT

Den globala efterfrågan på cement bedöms växa med ca 4,6 % per år fram till 2022. Störst tillväxt förväntas i regioner där cementprodukter levereras primärt i säckar av papper och plast.

Läs mer här.

Globalt ledande inom högporöst säckpapper av nyfiber

Största konkurrenter:
Främst säcklösningar av plast och från bulkdistribution

Andra stora tillverkare:
Mondi, Canfor, Segezha, KapStone och Smurfit Kappa.

Consumer Board (38% av försäljningsvolymen)

Vätskekartong (34% ) 

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Konverterare av förpackningar för

 • Mjölk
 • Juice
 • Andra drycker och flytande livsmedel
 • Konserverad mat

Ökad levnadsstandard, växande medelklass och urbanisering i främst Asien, Afrika och Sydamerika driver efterfråga på bekväma förpackningar för mat och dryck. Allt större krav på förpackningarna är att de ska vara enkla att ta med sig och öppna. I tillväxtländer ställs krav på att vätskeförpackningar
ska klara av varierande temperaturförhållande och säkerställa lång hållbarhet för innehållet.

ÅRLIG UPPSKATTAD EFTERFRÅGETILLVÄXT
AV VÄTSKEKARTONG

Mer än 60% av efterfrågetillväxten
beräknas komma från Asien inkl Kina.
I Västeuropa är tillväxten beroende
av innovationer med fokus på nya
förpackningstyper och användningsområden för vätskekartong.

Läs mer här.

En av  världens ledande tillverkare av vätskekartong.

Största konkurrenter:
Andra förpackningsmaterial, främst plast men även aluminium.

Andra stora tillverkare:
Stora Enso, Klabin, Evergreen Packaging, WestRock och International Paper

 

Förpackningskartong (4% ) 
  

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Konverterare av förpackningar för

 • Exklusiva drycker
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hushålls-och industriella varor
 • Modeartiklar
 • Mat inom premiumsegmentet 

Ökat intresse för förpackningens utseende och design för att differentiera produkt och stärka varumärke driver efterfrågan av kartong inom premiumsegmentet. Urbaniseringen i tillväxt- länderna skapar nya konsumtionsmönster med ökad efterfråga på färdigmat och on-the-go mat i förpackningar. Ökad miljömedvetenhet och hållbarhetsfokus driver efterfrågan på förpackningskartong för att ersättam mindre hållbara förpackningsalternativ.

ÅRLIG UPPSKATTAD EFTERFRÅGETILLVÄXT
AV FÖRPACKNINGSKARTONG

 

Den globala efterfrågan på förpackningskartong bedöms växa med 3,9%, snabbast i Kina och övriga Asien. Mest växer förpackningar för kosmetika,
läkemedel samt förpackningar för torr och fryst mat.

Läs mer här.

En av de större tillverkarna av nyfiberbaserad förpackningskartong i Europa

Största konkurrenter:
Andra förpackningsmaterial, främst plast.

Andra stora tillverkare:
Iggesund, Metsä Board, Stora Enso, WestRock och International Paper

Corrugated Solutions (tidigare Containerboard)

Fluting (12 % av försäljningsvolymen)
  

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Tillverkare av förpackningar för:

 • Frukt och grönsaker
 • komponenter till bilindustrin, vitvaror samt elektronik
 • Transporter

Ökad global handel driver efterfråga på transportförpackningar med låg vikt som minskar transportkostnad. Allt större fokus på svinn inom transportkedja för frukt och grönt ökar efterfrågan på högkvalitativ fluting som klarar av tuffa transporter i varierande klimatförhållanden. Höjda krav på produktsäkerhet i livsmedelskedjan driver efterfrågan på nyfiberbaserad fluting.

ÅRLIG UPPSKATTAD EFTERFRÅGE-TILLVÄXT
AV WELLPAPPMATERIAL (FLUTING OCH LINER)

Den globala efterfrågan på wellpapp-material förväntas växa med 2,9% per år fram till 2025. Den största tillväxten förväntas i Kina, Mellanöstern och Asien pga koncentrationen av tillverkning till dessa regioner.

Läs mer här.

 

Kvalitets- och marknadsledande tillverkare i Europa inom toppsegmentet med en stark position inom frukt och grönsaker

Största konkurrenter:

Främsta konkurrensen kommer från returfiberbaserad fluting och andra material av.

Andra stora tillverkare av nyfiberbaserad fluting är Stora Enso, Mondi och Powerflute

Liner (7% av försäljningsvolymen)
  

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Premiärförpackningar för:

 • Exklusiv dryck
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hemelektronik

Sekundärförpackningar för:

 • Konsumentvaror

Butiksfärdiga förpackningar för:

 • Konsumentvaror

Ökat intresse för förpackningens utseende, design och känsla för att differentiera produkt och stärka varumärke. Höjda krav på produktsäkerhet i livsmedelskedjan ökar efterfrågan på nyfiberbaserad liner.

ÅRLIG UPPSKATTAD EFTERFRÅGE-TILLVÄXT AV WELLPAPPMATERIAL (FLUTING OCH LINER)

Den globala efterfrågan på wellpapp-material förväntas växa med 2,9% per år fram till 2025. Den största tillväxten förväntas i Kina, Mellanöstern och Asien pga koncentrationen av tillverkning till dessa regioner.

Läs mer här.

Marknadsledande tillverkare i Europa
av helvit nyfiberbaserad liner5 och en
av de ledande av bestruken nyfiberbaserad
liner globalt.

Största konkurrenter:
Bestruken och obestruken White Top
Testliner (baserad på returfiber).

Andra stora tillverkare:
Metsä Board, Mondi och Smurfit Kappa.

 

Managed Packaging

Kunder

Trender och drivkrafter

BillerudKorsnäs position

Förpackningslösningar och tjänster till varumärkesägare med
internationella förpackningsprogram
och transporter.

Managed Packaging erbjuder
vinster inom:

 
 • Operationella besparingar
 • Enkel hantering
 • Ökade intäkter
 •  Hållbara lösningar

Ökad global handel med koncentration av tillverkning till Asien. I takt med att varumärkesägarnas produktionsstruktur blir alltmer global och läggs ut externt, efterfrågas effektivisering och standardisering av förpackningar som en del i varumärkets image. Ökad efterfrågan på kostnadseffektiva och hållbara förpackningslösningar för krävande transporter. Förpackningens betydelse för varumärket ökar kontinuerligt.

Läs mer här

Unikt förpackningskoncept baserat på ett nätverk av produktionspartners för flexibilitet och marknadstäckning, kombinerat med djupgående materialkunskap för maximal förpackningsoptimering och effektivisering. Andra förpackningsmaterial främst plast. Returfiberbaserad fluting och andra material av plast och trä. Bestruken och obestruken White Top Testliner (baserad på returfiber).

Oberoende grossister av förpackningar samt större förpackningstillverkare med konvertering i Asien.

 

Marknadssegment

marketicons

Mat och dryck

Industry Industri
Consumer and Luxury Products Konsument och lyxvaror
Medical Läkemedel och hygien
Senast uppdaterad: 2015-01-27