BillerudKorsnäs föremål för undersökning från Europeiska Kommissionen

2017-03-07 13:35

 

Idag inledde Europeiska kommissionen en inspektion enligt EU’s konkurrensregler av BillerudKorsnäs som en del av en större undersökning på marknaden för blekta och oblekta kraftpapper.

 

BillerudKorsnäs samarbetar fullt ut med Europeiska kommissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef, 08 553 335 00

Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet, 08-553 335 00

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 13.35 CET. 

PDF
Senast uppdaterad: 2017-03-07