Nyckeltal

Helår
2016201520142013201220112010
Marginaler
Bruttomarginal, %17181613111719
Rörelsemarginal, %9129651012
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, %121511682021
Avkastning på eget kapital, %1216137131417
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK16 90617 39717 82818 30617 5304 6394 792
Rörelsekapital, MSEK1 9572 2432 2862 7482 4731 131986
Eget kapital, MSEK13 02212 41810 7049 9179 4354 8724 637
Räntebärande nettoskuld, MSEK3 8844 9797 1248 3898 096-233155
Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,300,400,670,850,86-0,050,03
Räntebärande nettoskuld / EBITDA, ggr1,11,22,23,37,3-0,10,1
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, %11101214141111
Bruttoinvesteringar, MSEK1 6451 7101 3841 337965512334
Medelantal anställda4 2744 2234 1944 2722 5482 2772 240
Delår2016201520142013201220112010
jan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-mar
Marginaler
Bruttomarginal, %17181719182018191616161613131314111313131719181919181717
Rörelsemarginal, %91111121214111399910666756661012121312111011
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, %121214151515121111987666781114162025242321181411
Avkastning på eget kapital, %12131515161915141311108711111213710111419191817161310
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK16 90617 28717 43517 72617 39717 08717 77417 60617 82817 93818 11518 29418 30618 32618 14018 05717 5305 6955 8324 8144 6394 6574 9095 1134 7924 9305 1375 084
Rörelsekapital, MSEK1 9572 4712 4682 6672 2432 4302 6362 5752 2862 3982 5892 8002 7482 7562 5242 548
Eget kapital, MSEK13 02212 73612 23212 81412 41811 73310 97811 21510 70410 34910 09210 2859 9179 7759 4839 6829 4354 7294 6594 9354 8724 7984 6424 8694 6374 4054 1494 108
Räntebärande nettoskuld, MSEK3 8844 5515 2044 9114 9795 3556 7986 3907 1247 5898 0228 0098 3898 5518 6568 3758 0969661 173-121-233-141267244155525877976
Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,300,360,430,380,400,460,620,570,670,730,790,780,850,870,910,860,860,200,25-0,02-0,05-0,030,060,050,030,120,210,24
Räntebärande nettoskuld / EBITDA, ggr111,31,21,21,31,91,92,22,52,82,93,33,74,55,1
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, %1111111210121111121213131416140
Bruttoinvesteringar, MSEK1 6458995772541 7101 1607442461 3849045832801 3379776832269655152721655123332128333425113751
Medelantal anställda4 2744 2514 2354 2144 2234 2234 2554 2384 1944 1804 1974 1754 2724 2854 2834 1112 5482 3662 3042 2332 2772 2792 2642 2022 2402 2532 2262 175
Senast uppdaterad: 2015-02-03