MTN Program

BillerudKorsnäs etablerade i mars 2013 ett svenskt MTN program om
5 miljarder SEK.

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmäna villkor som gäller för obligationer emmiterade under programmet.

16/12/2016  Prospektet BillerudKorsnäs MTN Program

 

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Tryck på lån nr för att visa slutliga villkor.

Lån nr Lånedatum Löptid Terms
101 27 mars 2013 5 år MSEK 500
102 27 mars 2013 5 år MSEK 1 000
104 18 september 2014 3 år MSEK 300
106 21 februari 2017 5 år MSEK 1 450
107 21 februari 2017 5 år MSEK 250
Senast uppdaterad: 2015-02-03