Investerare

Välkommen! Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av BillerudKorsnäsaktien som placering. Investor Relations syfte är att kontinuerligt förse kapitalmarknaden med information om BillerudKorsnäs verksamhet och finansiella utveckling.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Ledande position

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial. 

Högpresterande material

Vi erbjuder hållbara och förnybara förpackningsmaterial baserade på nyfibern för starka och funktionella förpackningar.

Smartare lösningar

Vi skapar mervärde med lösningar som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan.

Hållbar innovation

Vi kan erbjuda hållbara lösningar tack vare vår djupa kunskap om hela värdekedjan.

Växande marknader

Vi har en stark ambition om tillväxt i marknaden,  geografiskt och i värdekedjan.

Årsöversikt 2015

Välkommen till webbversionen av vår årsöversikt 2015.

Senast uppdaterad: 2015-01-29